Pytania i odpowiedzi

Członkostwo

Jakie warunki muszą spełniać członkowie?

Za statutem:

„Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna bez względu na posiadane obywatelstwo, która kibicuje Realowi Madryt, zadeklaruje chęć realizacji celów stowarzyszenia oraz utożsamia się z jego zasadami działania.”

Czy osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców będą mogły należeć do stowarzyszenia?

Nie. Członkami stowarzyszenia mogą zostać wyłącznie osoby pełnoletnie i jest to określone w statucie. Nie wchodzi w grę legitymowanie się tymczasowym dowodem osobistym czy dołączanie zgody rodzica. Zgodnie z prawem do stowarzyszenia należeć mogą osoby powyżej 16. roku życia, jednak - decyzją założycieli - Águila Blanca zrzeszać będzie tylko pełnoletnich kibiców.

Czy obecność na zjazdach (Walnych Zebraniach Członków) jest
obowiązkowa?

Nie możemy jej nakazać i nie jest obowiązkowa. Na spotkaniach takich będą zapadały decyzje dotyczące wyboru zarządu, zmian w statucie i działalności stowarzyszenia, zatem osoby chcące czynnie uczestniczyć w życiu fan klubu chętnie pojawią się na zlotach. Poza tym to naprawdę fajna sprawa i okazja, żeby się poznać.

Czy Polacy mieszkający za granicą będą mogli wstąpić do stowarzyszenia?

Jak najbardziej, chociaż znacznie utrudni im to uczestnictwo w życiu stowarzyszenia, walnych zgromadzeniach i wyjazdach na mecze. W pierwszych dwóch sezonach zarejestrowały się osoby z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Kanady czy Norwegii.

Działalność stowarzyszenia

Czy Águila Blanca to oficjalna peña Realu Madryt w Polsce?

Tak. Po niecałym roku działalności uzyskaliśmy status oficjalnego fanklubu Realu Madryt, dzięki czemu jesteśmy pierwszą peñą w Polsce.

Czy zarząd stowarzyszenia planuje w najbliższym sezonie wyjazdy na mecze w Madrycie?

Tak, o wszystkich wyjazdach będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej oraz Facebooka. .

Czy stowarzyszenie będzie nawiązywać stosunki z innymi tego typu organizacjami za granicą lub stowarzyszeniami kibiców Realu Madryt w Polsce?

Żaden inny fan klub Realu Madryt w Polsce nie powstał, ale jednym z celów stowarzyszenia jest „nawiązywanie kontaktów z kibicami Realu Madryt z innych krajów” oraz „działanie na rzecz międzynarodowej współpracy”. Zależy nam zatem na współpracy z zagranicznymi fanklubami.

Zdjęcie

Czy niezbędne jest zdjęcie legitymacyjne lub paszportowe?
Fotografia jest potrzebna do legitymacji członkowskiej, ale nie trzeba koniecznie umawiać się na sesję do fotografa, bo nie jest to dokument rangi dowodu osobistego. Samodzielnie zrobione zdjęcie typu legitymacyjnego, czyli z wyraźną twarzą, na jasnym tle również zostanie zaakceptowane. Proszę jednak o rozsądek i niewysyłanie wykadrowanych fotografii z imprez.

Czy zdjęcie musi być kolorowe?
Przyjmujemy zdjęcia kolorowe i czarno-białe.